Czy każdy musi mieć kasy fiskalne online?

Kasa fiskalna online to narzędzie, jakie łączy się z Centralnym Repozytorium Kas w okresie teraźniejszym. Kasa online musi być nieustannie podłączona do sieci teleinformatycznej bądź Internetu, aby móc przenosić informacje według danego planu. Plan będzie mógł ulec zmianie bez zgody posiadacza kasy online. Homologacja kas fiskalnych z internetową kopią rachunków wygasa 31 grudnia 2022 r. Znaczy to, iż obywatele, jacy nie muszą mieć kas fiskalnych online mogą do owego momentu stosować kas z internetową kopią rachunków, aż do czasu wyczerpania się pamięci fiskalnej (więc co najmniej 5 lat od czasu zakupu). Tymczasem homologacja na kasy z papierową kopią rachunku wygasa już 31 sierpnia 2019 r. Do 30 kwietnia 2019 r. można było wymieniać napełnioną pamięć fiskalną w kasach z papierową kopią rachunku. Po upływie owego czasu nie jest to możliwe – obywatel musi kupić kasę z internetową kopią rachunków bądź kasę online (jedynie na ową inną będzie mógł uzyskać zwrot).

Czy każdy musi mieć kasy fiskalne online

Co to są kasy fiskalne online?

To narzędzia, jakie zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości oraz Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w kwestii kryteriów oraz wymogów technologicznych, jakim muszą odpowiadać kasy zapisujące. Od kas dwurolkowych oraz kas z kopią internetową będą się różnić opcją elektronicznego połączenia się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Kasa fiskalna online będzie także mogła wytworzyć e-paragon.

Czy kasa online będzie wydawała paragony papierowe?

Tak, kasa fiskalna online będzie wydawała paragony papierowe. W tymże wypadku nic się nie zmienia – paragon fiskalny w postaci papierowej jest dokumentem stwierdzającym zrobienie zakupu poprzez konsumenta. Jest także dowodem na zapisanie transakcji na kasie fiskalnej oraz odprowadzenia od niej podatku. Ponadto będzie istniała możliwość uzyskania rachunku ma maila (tzw. e-paragon).

Praktyka posiadania nowej klasy fiskalnej online

Najistotniejszą sprawą dla inwestorów będzie element ekonomiczny w obszarze zakupu nowej kasy fiskalnej. Teraz zniżka sięga 90% wartości zakupu urządzenia netto, jednakże nie może ona przewyższyć 700 złotych. Suma ta ma zostać powiększona do 1000 złotych. Legislatorowi zależy na możliwie jak najszybszym wycofaniu z obrotu klasycznych kas fiskalnych. Przymusem podmiotów będzie zapewnienie stałego łącza elektronicznego zamiarem związania urządzenia z Repozytorium. Z innej jednakże strony fiskalizacja i zgłoszenie kasy do Naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego będą wykonywane mechanicznie, co znaczy dla inwestorów duże ułatwienie procedur.

Artykuł Partnera